+86 18165585927(ZhuHai)+853 62169054(Macau) +852 65585927(HongKong)

廣東話免費咨詢預約

點擊確定,免費向廣東話牙醫咨詢牙齒問題 +853 62169054

取消

確定

WhatsApp咨詢

點擊「珠海維港」或「深圳維港」,即可咨詢預約您就近的維港口腔,並申請免3D口腔CT掃描檢查、醫生問診金費用

WeChat 添加

點擊「打開wechat」進入微信,長按二維碼進行添加,添加即可預約
并申請免X-Ray、問診金費用

【小故事】牙齒大盜


甜食係好多細路嘅至愛,喫貨忍貓貓亦都無例外。可是在遭遇了一場牙齒大盜事件後,忍貓貓決定少食甜食嘞!開始主動刷牙嘞,歡迎嚟到忍貓貓漫畫小課堂!看今天的牙齒大盜故事。 

1. 呢一日奶泡泡嚟到一個用七彩糖果做嘅糖果城。

 

 

2. 國王好熱情嘅邀請奶泡泡享受所有城裡面嘅美食。

 

 

3. 奶泡泡食得又多又快,唔耐彩色花園就被佢食哂曬。

 

 

4. 奶泡泡擦擦嘴,不過發現口袋一空。

 

 

5. 奶泡泡傷心咁大喊。呢時,國王帶嚟一班“新面孔”行嚟到。

 

 

6. 原來喺奶泡泡食甜食嘅時候,蛀蟲哋乘機將佢嘅蛀牙運去國王度。

 

 

7. 

 

 

8. 小齲齒喺其他齲齒嘅幫助下建造咗呢間糖果城。

 

 

9. 奶泡泡驚醒咗喺夢裡面,佢快啲望鏡子,睇到牙仍然存在才安心啲!

 

 

10. 睇奶泡泡咁勤奮,佢已經學識自己刷牙喇!

 

 

小貓仔地記得每日都要刷牙喔,牙齒大盜就不會來了!


珠海牙醫

vickongmacau

珠海牙醫
珠海牙醫