+86 18165585927(ZhuHai)+853 62169054(Macau) +852 65585927(HongKong)

廣東話免費咨詢預約

點擊確定,免費向廣東話牙醫咨詢牙齒問題 +853 62169054

取消

確定

WhatsApp咨詢

點擊「珠海維港」或「深圳維港」,即可咨詢預約您就近的維港口腔,並申請免3D口腔CT掃描檢查、醫生問診金費用

WeChat 添加

點擊「打開wechat」進入微信,長按二維碼進行添加,添加即可預約
并申請免X-Ray、問診金費用

藍光美白

一定要警惕,牙齒突然「變白」——小心爛牙!

我哋嘅牙齒表面,最外一層係牙釉質,佢嘅主要成份係羥基磷灰石。呢個就好似鋼嘅外面加鍍嘅防銹層一樣,對牙齒有保護作用。

藍光美白

牙齒爲什麽會變黃?常用的美白方式了解一下,澳門牙齒美白

爲什麽牙齒會變黃?最先,要告訴大家一個殘酷的真相:健康的牙齒本身就是白的。由于牙分成三層:牙釉、牙釉質和牙神經。