+86 18165585927(ZhuHai)+853 62169054(Macau) +852 65585927(HongKong)

廣東話免費咨詢預約

點擊確定,免費向廣東話牙醫咨詢牙齒問題 +853 62169054

取消

確定

WhatsApp咨詢

點擊「珠海維港」或「深圳維港」,即可咨詢預約您就近的維港口腔,並申請免3D口腔CT掃描檢查、醫生問診金費用

WeChat 添加

點擊「打開wechat」進入微信,長按二維碼進行添加,添加即可預約
并申請免X-Ray、問診金費用

每年要去口腔檢查,究竟要檢查啲咩嘢?

 


「口腔檢查,冇必要嘅?」好多人都持呢種錯誤觀點,直到「牙痛唔係病,痛起黎要命」先意識到口腔檢查嘅重要性。

 


 

 


 

其實,口腔檢查係非常重要嘅,唔係覺得口腔冇啲感覺就唔需要檢查。口腔檢查可以排除口腔潛在問題對自身健康嘅影響,亦係節省開支嘅好方法。

 

透過口腔檢查可以解決咩問題呢? 

口腔檢查可以檢查有冇蛀牙、牙周健康情況、智齒情況、牙齒缺失情況、黏膜有冇異常、口腔有冇腫塊或異常變化等,為受檢者提供正確嘅口腔健康指導同科學治療建議,對促進口腔健康有意義。 

例如,蛀牙同牙周疾病多數係慢性病,早期症狀唔明顯,容易被人忽視。因此,定期檢查可以早發現、早診斷、早處理。

 


 

 


 

以蛀牙為例,蛀牙在腐壞牙本質深層之前,冇任何不適症狀,受檢者亦難發現細小蛀洞。只有定期檢查,醫生先能夠發現淺蛀和中蛀,及時進行填補治療,一次就可以完成。

 


 

 


 

如果如果等到患者出現疼痛症狀先就診,常常係蛀洞已經腐壞牙髓,除了影響患者生活同工作,治療時間、費用同就診次數都會增加好多。而且如果蛀牙破壞嚴重,有大面積根尖病變,就需要拔除受損牙齒,造成牙齒缺失。

 

 

「口腔檢查,究竟檢查啲乜嘢? 

「口腔檢查,唔係檢查下有冇蛀牙就得咗啦?」呢啲對於口腔檢查嘅唔了解,令到好多人對口腔檢查冇太大重視。究竟喺口腔檢查入面包含咩項目呢?

 


 

專業嘅口腔檢查除咗基本嘅有冇蛀牙檢查之外,仲包括牙周健康檢查、牙齒缺失情況檢查、口腔內有冇囊腫或者異常變化、口腔黏膜有冇異常、智齒生長情況等一系列檢查。

 


 

對於第一次黎口腔醫院檢查或者已經出現嚴重口腔問題嘅患者,醫生會建議先對口腔做一個X光或者CT掃描檢查。畢竟肉眼只能睇到牙齒露出嘅部分,對於藏喺牙齦、牙槽骨裡面嘅情況,醫生無法精確判別。X光片可以透視出牙齒嘅內在情況,方便醫生對牙齒情況有一個更全面嘅了解。

 


 

多久做一次口腔檢查先係最好嘅? 

口腔健康需要定期檢查,邊個時間去一次先最好呢?對於呢個問題,口腔醫生建議,唔同年齡嘅人有唔同層次嘅口腔檢查需求,唔可以一概而論。要從實際出發,根據自己嘅年齡、性別、職業、健康狀況同家族病史等,全面考慮嚟做出選擇。

 


 

1

  

 


 

健康狀況良好嘅青壯年每年一次口腔檢查。但體質較差,尤其係有高血壓、冠心病、糖尿病、精神病同腫瘤等有遺傳傾向嘅疾病家族史嘅人,每年檢查1~2次。

 


 

2

  

 


 

中老年人嘅身體進入多事之秋,各種疾病嘅患病率明顯增加,所以檢查嘅間隔時間應縮短至半年左右。特別係已經60歲嘅老年人,間隔時間應該喺3~4個月左右,如果有條件,最好每次都由固定嘅醫生檢查,方便全面、系統地掌握受檢者嘅健康狀況同埋對受檢者進行健康指導。

 


 

3

  

 


 

呢度要提醒返準備懷孕要生BB嘅人,要注意提前一年開始調理身體,同埋戒掉一啲唔良嘅生活習慣,例如熬夜、抽煙、酗酒等,夫妻雙方提前半年做一次檢查。

 


 


 珠海牙醫

vickongmacau

珠海牙醫
珠海牙醫